pilotenopleiding Nederland Solid Advies fiscale begeleiding piloten risicobeheer consultancy

Fiscaal advies voor particulieren en ondernemers

Kijk. Veel gestelde fiscale vragen beantwoorden we makkelijk en snel. Maar u maakt in uw leven meermalen verschillende keuzes over fiscale vraagstukken voor de lange termijn.

Niet iedereen vindt dat makkelijk

Ook niet interessant of leuk. Eerder taai. Daarom vinden we goed fiscaal advies voor particulieren en ondernemers zo belangrijk.

Stel. U maakt op basis van fiscaal advies op dit moment een belangrijke keuze. Die voelt, nu én als u na lange tijd erop terugkijkt hartstikke goed.

Dat klinkt goed

Toch? Vroegtijdig met u meedenken over fiscale mogelijkheden leidt tot stressvrije keuzes. In plaats van dilemma’s. Kunnen we u hierbij ondersteunen?

Fiscaal advies voor particulieren begint bij het fundament: de belastingaangifte. Vanuit dit startpunt zoeken we naar verbetering van uw persoonlijke fiscale positie. En/of de fiscale positie van uw onderneming.

Met welke belastingaangiften kunnen we u helpen?

 • Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inclusief voorlopige teruggave
 • Vennootschapsbelasting en dividendbelasting
 • Successierecht

Onze klanten vragen met name fiscaal advies voor particulieren over

 • Studiekosten: tijdig en optimaal fiscaal vormgeven, zie ook Piloten
 • Eigen woning: fiscale aspecten van de eigen woning en de financiering daarvan
 • Echtscheiding: fiscale (en financiële) oplossingen
 • Pensioen: wat heeft u nu, wat heeft u straks nodig en hoe kan het voordeliger, zie ook Pensioenen

Zakelijk belastingadvies

Onze zakelijke klanten vragen met name zakelijk belastingadvies over

 • Vrije beroepen en DGA’s (directeur-grootaandeelhouders)
 • Onroerende zaken, andere dan de eigen woning: fiscale aandachtspunten bij de verwerving en financiering van deze onroerende zaken
 • Ondernemingsvormen en ondernemingsstructuren
 • Investeringen, financiering(-svormen) en besparingsmogelijkheden
 • Samenwerking, overname of fusie van ondernemingen
financieël hypotheken hypotheek corporate finance finances levensverzekering consult solid

Pilotenopleiding Nederland en buitenland

Piloten uit Nederland en uit het buitenland vinden Solid Advies op de autopilot. Of ze nou in opleiding, afgestudeerd of reeds werkzaam zijn. We zijn namelijk dé specialisten in fiscale en financiële begeleiding voor piloten.

 • Fiscale aspecten van de studiekosten van piloten in opleiding
 • Piloten die als verkeersvlieger werkzaam zijn
 • Piloten die hun loopbaan reeds beëindigd hebben

Pilotenopleiding: schuld en aflossing

We begeleiden piloten vanaf de start van hun loopbaan en groeien mee met hun levensloopbaan. In het begin ligt de nadruk van het advies op studiekosten en de voorlopige teruggave. Nadien zijn de eigen woning, vormen van samenleven, een tweede huis (in het buitenland), pensioen en het schenken aan (klein)kinderen onderwerpen van gesprek.

Wilt u straks zonder zorgen van uw oude dag genieten?

Dan is het van belang dat u uw financiële toekomst, uw pensioen, veiligstelt. Maar hoe is het met die toekomst gesteld? Waaruit bestaat uw inkomen na uw zevenenzestigste? Is dat alleen AOW of kunt u op meer rekenen?

In Nederland bestaat pensioen doorgaans uit drie pijlers:

 • AOW: een basisvoorziening van de overheid die voor iedereen gelijk is
 • Werkgeverspensioen: deze aanvulling op het AOW bouwt u op wanneer u in dienstbetrekking bent. AOW en werkgeverspensioen mogen samen uiteindelijk 70% van uw laatst verdiende inkomen bedragen
 • Aanvulling: privé kunt u zorgen voor een aanvulling op het pensioeninkomen

Pensioenopbouw bij werkgever

De meeste Nederlanders hebben een pensioenregeling bij hun werkgever. Meestal betalen zijzelf een deel. De werkgever legt ook een deel in. De kwaliteit van deze regelingen loopt uiteen. Veel werknemers weten onvoldoende wat hun werkgever voor hen geregeld heeft. Een gat in uw pensioenopbouw hoeft geen probleem te zijn. Wel is het raadzaam uw pensioensituatie tijdig in kaart te brengen. Zodat u straks daadwerkelijk zonder zorgen van uw dag kunt genieten.

Pensioenopbouw zelfstandig ondernemer

Op basis van onze jarenlange zakelijk belastingadvies adviseren we zelfstandig ondernemers over opgebouwde of nog op te bouwen fiscale oudedagsreserve. Is het verstandig(er) deze oudedagsreserve onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij? En wat gebeurt er wanneer u uw onderneming staakt? Wij zoeken graag passende antwoorden op deze vragen.

DGA’s en pensioen

Drijft u uw onderneming in één of meerdere bv’s? Ook in dat geval adviseren we u graag over uw pensioen. Daarvoor is het nodig dat we ruim op tijd met uw pensioenberekening aan de slag gaan. Ons advies hangt af van de fase waarin u zich met uw onderneming bevindt. Een startende ondernemer heeft ander fiscaal advies nodig dan iemand die al jarenlang ondernemer is en vermogen heeft opgebouwd.

Heeft u eigenlijk wel de juiste ondernemingsstructuur gekozen? Ook daar kijken we naar. De juiste ondernemingsstructuur vergroot namelijk de kans dat u uw bedrijf eenvoudiger kunt verkopen. En dat uw pensioen uw pensioen blijft.

Veel gestelde vragen over pensioenopbouw

 • Bouwt u uw pensioen het beste op in de eigen bv, een afzonderlijk pensioen-bv of een pensioenstichting?
 • Wat zijn de fiscale mogelijkheden voor uw pensioen?
 • Wilt u uw pensioen verzekeren?
 • Biedt de levensloopregeling u voordelen?
 • Hoe laat u uw pensioenvoorziening optimaal renderen?
 • Zijn er beperkingen ten aanzien van uw pensioenvermogen?

Al met al complexe materie waarvoor advies noodzakelijk is. Kunnen we u misschien helpen?