Solid Advies solidadvies fiscaal adviseur financieel adviesbureau financiele planning

Belangrijkste financieel advies: laat een financiële planning maken

Eerder stoppen met werken. Leuke dingen doen na uw pensioen. Iets nalaten aan uw (klein)kinderen. Of een tweede huis of boot kopen?

Mooie toekomstplannen

Maar heeft u er wel eens over nagedacht wat u nu al moet regelen om later die dromen te realiseren?

Om een goed inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie te krijgen, laat u het beste een financiële planning maken.

Uw persoonlijke, financiële positie

Die moet uiteraard solide zijn. En mag geen geheimen voor u kennen. Met een financieel plan krijgt u inzicht in uw persoonlijke, financiële situatie. En krijgt u de mogelijkheid om op tijd bij te sturen. Zodat uw financiële positie sterk blijft.

Financiële planning bestaat uit vier onderdelen
•    Inkomensplanning
•    Vermogensplanning
•    Estate planning
•    Risicoplanning

Als gecertificeerde FFP-planners zorgen we ervoor dat we een op maat gesneden financiële planning maken. Een financieel plan voor een beginnend ondernemer ziet er daarom heel anders uit dan eentje voor een ondernemer die bijna met pensioen gaat.

Het is belangrijk dat een financieel plan flexibel is.

En flexibel blijft

Wensen en doelstellingen kunnen immers veranderen. En een financiële planning mag niet als een de spreekwoordelijke molensteen om uw nek hangen.

Betaalt u niet te veel belasting?

Maakt u wel gebruik van de bestaande fiscale voordelen? Bouwt u voldoende pensioen op?

Bij inkomensplanning toetsen we uw inkomensstroom. Al snel kijken we vanuit uw huidige situatie naar de toekomst.

Wat zijn uw bezittingen en schulden?

Bij vermogensplanning kijken we onder andere naar de samenstelling van uw vermogen. Dat vermogen bestaat uit bezittingen en schulden. Daarom analyseren we beide.

Solid Advies solidadvies fiscaal adviseur financieel adviesbureau financiele planning

Wat draagt u over aan uw (klein)kinderen?

Estate planning is het zo voordelig mogelijk overhevelen van uw vermogen naar uw (klein)kinderen. Hiervoor is inzicht in uw inkomen en vermogen noodzakelijk. Pas dan weet u wat u kunt overdragen aan uw kinderen.

Schenkingen (tijdig) doen kan een behoorlijke belastingbesparing opleveren. Geef niet weg wat u zelf nodig heeft. En kies de juiste manier van overdracht.

Het beschermen van het familievermogen kan van groot belang zijn. Natuurlijk dienen uw testament en huwelijkse voorwaarden aan uw wensen te voldoen. Is dat niet het geval? Dan is het verstandig ook deze aan te passen.

Zijn uw bezittingen goed verzekerd?

Bent u zelf goed verzekerd? Is uw pensioen goed verzekerd? Welk vangnet biedt de overheid uw nabestaanden als u komt te overlijden? Wat moet u zelf doen om de zaken goed geregeld te hebben voor uw nabestaanden? Bij risicoplanning zorgen we voor duidelijke antwoorden op al deze vragen. Zodat u zich geen zorgen voor nu of later hoeft te maken.

Een leuke gebeurtenis

Of een minder leuke gebeurtenis kan de aanleiding zijn om aan een financieel plan te denken.

Wanneer laat u een financiële planning maken?

•    Aankoop woning
•    Geboorte (klein)kind
•    Nieuwe baan
•    Gouden handdruk
•    Van zelfstandig ondernemer naar DGA
•    Staking onderneming
•    Verkoop onderneming
•    Overdracht van onderneming naar familielid
•    Pensioen
•    Emigratie

Een financiële planning maken, de stappen in het kort.

1. Inventariseren
Eerst legt u al uw wensen en doelstellingen op tafel. Daarnaast inventariseren wij uw bezittingen, schulden, financieringen, kredieten en verzekeringen. Ook kijken we naar zaken als huwelijksgoederenregime en testamenten. Drijft u een onderneming? Dan bespreken we ook die.

2. Analyseren
We gaan aan de slag met alle gegevens die we van u hebben gekregen. Het resultaat van ons onderzoek is een grondige analyse.

3. Schrijven
Zodra we alle informatie hebben, gaan we het financieel plan daadwerkelijk schrijven. Daarin nemen we een analyse op van uw huidige situatie. En een aantal aanbevelingen om uw dromen te realiseren.

4. Presenteren
Eerst leggen we het financieel plan aan u voor. Daarna maakt u een keuze uit de aangereikte mogelijkheden. Er is er altijd één bij die als gegoten zit.

5. Uitvoeren
Zodra het nodig is, roepen we de hulp in van uw accountant, notaris of andere adviseurs.

Beheerst beloningsbeleid

Hieronder vindt u ons beheerst beloningsbeleid.

De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt in combinatie met opleiding en relevante werkervaring de hoogte van het vaste salaris.